Normal_vrouwe_justitia__rechtszaak__rechtbank

Onlangs bepaalde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis niet in de stoel van de arts mag zitten. Sinds 1 januari 2019 werden patiënten met chronische pijn en reuma  volgens revalidatiekliniek OCA stelstelmatig afgewezen door Zilveren Kruis.  Door deze uitspraak kunnen honderden pijnpatiënten in Nederland alsnog aanspraak maken op medisch-specialistische revalidatie. Dit meldt Headline communications. 

De goed onderbouwde behandelplannen van gespecialiseerde revalidatieartsen wimpelde Zilveren Kruis weg als onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. De rechtszaak werd aangespannen door de landelijke keten van medisch-specialistische revalidatieklinieken OCA.

Indicatiestelling ligt bij arts

"Het Hof oordeelt dat de indicatiestelling bij de behandelend arts ligt en dat diens oordeel tot uitgangspunt moet worden genomen", stelt advocaat Koen Mous van kantoor Dirkzwager Advocaten namens OCA. "Niet alleen OCA had met afwijzingen door Zilveren Kruis te maken. Het probleem speelt in de hele sector. Met dit arrest krijgen honderden pijnpatiënten in ons land een nieuwe kans om alsnog te revalideren. Het Hof maakt onomwonden duidelijk dat de medisch specialist uiteindelijk op medische gronden bepaalt welke zorg nodig is en niet de zorgverzekeraar."
 
Het Hof tikte de zorgverzekeraar op de vingers omdat het zonder concrete onderbouwing behandelplannen afwees. Zilveren Kruis had bovendien de mogelijkheid om aanvullende informatie op te vragen, maar heeft dat niet gedaan. Het Hof oordeelde dat Zilveren Kruis onzorgvuldig en onrechtmatig handelde.

Te weinig wetenschappelijk bewijs

Mous: "Als reden gaf Zilveren Kruis aan dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is dat medisch-specialistische revalidatie een goed resultaat oplevert bij chronische pijn. Volgens revalidatieartsen laat jaren van internationaal onderzoek en de ervaring van talloze specialisten wereldwijd het tegendeel zien. Wrang was bovendien dat patiënten met dezelfde klachten bij andere zorgverzekeraars wel gewoon hun behandeling vergoed kregen als de behandelend arts dat adviseerde. Veel klinieken meenden dat de afwijzingen van Zilveren Kruis niets anders waren dan een financiële besparing. Hoe dan ook: het primaat ligt nu gelukkig weer bij de arts."

Door: Nationale Zorggids