Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg vindt dat een verpleegkundige meermalen onzorgvuldig heeft gehandeld op het gebied van counseling en verslaglegging en dat ze in strijd heeft gehandeld met de in de beroepsgroep geldende kwaliteitsnormen. Daarom mag zij niet meer als BIG-geregistreerde verloskundige werken. Dit meldt het Tuchtollege. 

De verloskundige stelt dat zij zich in haar werk belemmerd voelt door de al maar toenemende richtlijnen en protocollen, waardoor het bevallen steeds meer gemedicaliseerd wordt. Zij beschouwt de richtlijnen niet als heilig en volgt vooral haar eigen ervaring en haar intuïtie. Volgens haar hebben vrouwen ook toenemend last van de druk van protocollen en zoeken zij naar zorgverleners die bereid zijn met hen mee te denken.

Leidraad verloskundige zorg

Dit is in een eerdere tuchtzaak tegen deze verloskundige in 2014 ook al aan de orde geweest. Mede naar aanleiding van die tuchtzaak, is de leidraad ‘Verloskundige zorg buiten richtlijnen’ tot stand gekomen. Deze leidraad geeft handvatten hoe tegemoet te komen aan de wens van zwangere vrouwen tot zorg buiten de richtlijnen, maar tegelijkertijd wordt van de zorgverlener verwacht dat deze zo nodig zorg draagt voor een vangnet voor moeder en kind. Anders dan verweerster meent, is het wel mogelijk vrouwen die zorg buiten de richtlijn wensen goed te begeleiden én goed zorgverlenerschap niet uit het oog te verliezen, aldus het tuchtcollege.

Verloskundige ging compleet haar eigen gang

In weerwil van haar toezegging tijdens de vorige tuchtzaak heeft de verloskundige haar professioneel handelen niet aangepast, en heeft zij zich opnieuw schuldig gemaakt aan onzorgvuldig handelen op het gebied van counseling en verslaglegging. Zij heeft bovendien opnieuw in strijd gehandeld met de in de beroepsgroep geldende kwaliteitsnormen. Zij lijkt volledig haar eigen gang te gaan en stelt zich daarbij niet toetsbaar op.

Het college heeft dan ook niet het vertrouwen dat zij, als zij in de toekomst opnieuw zorg zou gaan verlenen, wel zal handelen zoals een bekwaam verloskundige betaamt. De cliëntveiligheid vereist dat dit wordt voorkomen. Daarom mag de verloskundige niet meer als BIG-geregistreerde verloskundige werken.

Door: Nationale Zorggids