Kamer wil weer inloten voor studies

Onderwijsinstellingen moeten weer de mogelijkheid krijgen om aspirant-studenten in te loten voor opleidingen waarvoor een beperkt aantal plekken beschikbaar is, zoals Geneeskunde, Farmacie of Tandheelkunde. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaart zich achter een oproep van D66 en CDA.

Onder het vorige kabinet werd de loting afgeschaft. Door te selecteren op basis van onder andere onderwijsprestaties en motivatie, zou de kans groter worden dat studenten op de juiste plek terecht zouden komen.

Kansongelijkheid door afschaffen loting

Maar volgens Kamerlid Jan Paternotte (D66) werkt het schrappen van de loting juist kansenongelijkheid in de hand, onder meer omdat niet iedereen het zich kan veroorloven om cursussen en andere ondersteuning te regelen om de kans op toelating zo groot mogelijk te maken.

Het Interlandelijk Studenten Overleg is kritisch. "Gelijke kansen moeten vooropstaan in het hoger onderwijs en als selectie nodig is, moet dat op een eerlijke manier gebeuren", zei voorzitter Kees Gillesse vorige week. "We vragen ons af of loting de goede manier is om daar te komen. Wat voor ons vooropstaat is dat er een goede wetenschappelijke onderbouwing voor de methode van selectie moet zijn."

Door: Nationale Zorggids