Normal_geld_rekenmachine_belasting

Nu de Stichting van de Arbeid heeft geadviseerd een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren voor zzp'ers, moeten 1,1 miljoen zzp'ers nadenken over de financiële gevolgen daarvan. De vernieuwde Bruto/Netto-Check van Loonwijzer kan zzp'ers nu al helpen hun tarieven hierop aan te passen. Dit meldt Stichting Loonwijzer.

De vernieuwde Bruto/Netto-Check, sinds kort online, laat nu ook het bedrag zien dat werkgevers betalen aan sociale lasten bovenop het brutoloon. Gemiddeld is dit zo’n 20 procent van het brutoloon. Deze 20 procent bestaat vooral uit premies voor verplichte werknemersverzekeringen, zoals de WW en de WIA, en de bijdrage Zorgverzekeringswet.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Bruto/Netto-Check wordt momenteel vooral geraadpleegd door werknemers en (kleine) werkgevers. Zo’n 200.000 mensen per maand gebruiken de Loonwijzer-tool om precies te weten wat ze netto overhouden van hun brutosalaris. Door de toevoeging van de 20 procent aan sociale werkgeverslasten heeft de Bruto/Netto-Check nu ook toegevoegde waarde voor zzp'ers. Zij kunnen bijvoorbeeld bekijken wat ze minimaal zouden kosten als een werkgever hen in dienst zou nemen. Dit helpt zowel voor de argumentatie van zzp'ers die eigenlijk liever in loondienst willen werken als voor de echte ondernemers die hun tarief ermee goed kunnen onderbouwen.

Tariefbepaling zzp'ers

Met deze 20 procent, waarvan het loonstrookje vaak geen melding maakt, wordt een flink deel van de verzorgingsstaat betaald. De overheid financiert hiermee de werkloosheidsuitkering WW en arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Ook gaat er geld naar de kinderopvangtoeslag en wordt de zorgverzekering betaalbaar gehouden voor alle Nederlanders.

Omdat zzp'ers geen werkgever hebben die meebetaalt aan de WIA, moeten zij binnen een paar jaar zelf verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De premie hiervoor zullen zij moeten verrekenen in hun tarief. De Bruto/Netto-Check brengt voor elk salaris de bijbehorende WIA-premie overzichtelijk in beeld en draagt zo dus bij aan een betere tariefonderbouwing.

Sociale werkgeverslasten

De vernieuwde Bruto/Netto-Check laat uiteraard nog steeds zien voor elk brutoloon wat het nettosalaris is dat op de bankrekening wordt gestort. Zo wordt bij een werknemer die een brutoloon van 2.500 euro per maand krijgt, 440 euro ingehouden als loonheffing. Hierdoor krijgt de werknemer een nettoloon van 2.060 euro uitbetaald. De werkgever betaalt bovenop het brutoloon van 2.500 euro bovendien zo'n 20 procent aan sociale werkgeverslasten. In dit geval ligt dat bedrag tussen de 450 tot 580 euro, afhankelijk van de sector en het soort contract. Hierdoor bedragen de totale loonkosten voor de werkgever ongeveer 3.000 euro.

De vernieuwde Bruto/Netto-Check kan worden geraadpleegd via https://loonwijzer.nl/brutonetto

Door: Nationale Zorggids