Coronavirus legt grenzen zorgcapaciteit bloot

Van de medewerkers in de gezondheidszorg denkt 70 procent dat het niet zal lukken om extra personeel te regelen vanwege corona. "Het is duidelijk dat met de druk die het virus op de gezondheidszorg legt, de grenzen aan de capaciteit nu echt in zicht zijn", aldus voorzitter Anne Westerlaken van CNV Zorg & Welzijn.

Uit een peiling onder ruim duizend leden van de bond blijkt dat die vooral bang zijn dat de werkdruk verder toeneemt en dat het moeilijk wordt roosters kloppend te maken, vooral als ook collega’s ziek worden of als andere instellingen in de regio een opnamestop instellen.

Mediahype coronavirus

Een kleine groep ondervraagden windt zich enorm op over de mediahype rond corona en niet-deskundigen die daar het hoogste woord voeren. Op de vraag waar ze zich het meeste zorgen over maken, komen antwoorden als "die angstmachine" en "om de hype die de media ervan maken".

Onzekerheid

 
Driekwart van de ondervraagden twijfelt of er op langere termijn voldoende beschermingsmiddelen als handschoenen en mondkapjes in voorraad zijn. Onzekerheid over beschermingsmiddelen speelt vooral bij medewerkers van gezondheidscentra, huisartsen, in de kraamzorg en bij apotheken.
 
Wel zijn de meeste leden van de CNV-achterban tevreden over het aantal aanspreekpunten om zorgen die mensen over het virus hebben, aan te kaarten. Ook is een grote meerderheid blij met de protocollen voor besmettingsziekten in hun instelling.

Door: ANP