Meer aandacht voor zorgprofessionals in strijd tegen coronavirus

NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, is vanochtend in gesprek geweest met het ministerie van Volksgezondheid. Stella Salden, voorzitter NU’91, geeft aan positief te zijn over dit gesprek. “Het is goed om te zien dat er momenteel vanuit het ministerie van Volksgezondheid veel aandacht is voor de zorgprofessional.” In het gesprek werd gesproken over de zorgen die de beroepsgroep ervaart rondom de inzet van verpleegkundigen en verzorgenden in de strijd tegen het coronavirus. Dit meldt NU'91.

Uit het gesprek zijn drie belangrijke punten naar voren gekomen, waarop de komende tijd verder zal worden ingespeeld. Allereerst is dat het punt veiligheid. NU’91 heeft aangegeven dat uit eigen onderzoek blijkt dat op veel plekken nu nog wel de juiste beschermende middelen voorradig zijn, maar dat deze op korte termijn opraken. Daarbij worden extra zorgen geuit over de voorraad binnen de VVT-sector, zowel intra- als extramuraal.
 

Beschermende middelen voor zorgleners

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat ze grootschalig en wereldwijd deze middelen inkopen en daar de regie in zullen houden. Volgens het ministerie zijn er vooralsnog voldoende middelen, maar de prioriteit wordt gegeven aan de inkoop van nieuwe voorraden. Vanuit het ministerie kwam tevens de oproep om kritisch te blijven kijken naar de nut en noodzaak van het gebruik van deze middelen, ook in andere situaties. Uiteraard wel met inachtneming van de protocollen.
 

Kinderopvang

Het tweede aandachtspunt is: ontzorg de professional. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren en zich daarbij geen zorgen hoeven te maken of dit wel mogelijk is. Bovendien moeten zij hierin geen belemmeringen ervaren, zoals het gebrek aan kinderopvang en moet de vergoeding van de extra uren op een goede manier worden geregeld.
 
Het ministerie gaat in gesprek met werkgevers over kinderopvang. Het ministerie zal op korte termijn een verkenning doen hoe de waardering richting de beroepsgroep geuit kan worden, met name als het gaat om de vergoeding van de extra gewerkte uren. Binnen zorginstellingen moet gekeken worden naar allocatie van zorg. Niet-acute zorg zal moeten worden uitgesteld, waardoor ook met de personele bezetting in een zorginstelling kan worden geschoven.
 

Regionale samenwerkingsverbanden

Het laatste punt waar aandacht aan zal worden besteed, is de communicatie naar de beroepsgroep. Het ministerie zal meer aandacht besteden aan het – op een juiste manier – informeren van zorgverleners. Daarbij zullen werknemerspartijen een plek krijgen in de regionale samenwerkingsverbanden. VWS roept regionale samenwerkingsverbanden op om werknemerspartijen te betrekken bij het te ontwikkelen beleid rondom corona. Regionale vertegenwoordigers zijn onder andere de GGD en de werkgevers.
 
NU’91 zal er de komende tijd kritisch op toezien dat bovenstaande aandachtspunten worden uitgevoerd.
 
Door: Nationale Zorggids