Bruno Bruins treedt af als minister van Medische Zorg

De minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins, heeft donderdag 19 maart 2020 Koning Willem-Alexander verzocht hem ontslag te verlenen als minister voor Medische Zorg. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. Dit heeft het Kabinet van de Koning medegedeeld, zo meldt Rijksoverheid.

Bruno Bruins zakte woensdag tijdens het Kamerdebat in elkaar. Naar eigen zeggen waren de afgelopen weken zeer intens en was hij oververmoeid. Hierdoor raakte hij bevangen door flauwte. Omdat hij vindt dat de aanpak van het coronavirus nu niet kan wachten tot hij voldoende is uitgerust, heeft hij zelf besloten om af te treden. Premier Rutte kon hem niet op andere gedachten brengen.

‘Keihard werkende man’

Premier Rutte spreekt over Bruins als een keihard werkende man die enorme inzet heeft geleverd in zijn ambtstermijn. Zeker tijdens de coronacrisis heeft hij onvermoeid gewerkt om Nederland zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt het vertrek van Bruins, tevens zijn partijgenoot, erg treurig. “Hij heeft alles gegeven, maar zijn gezondheid gaat nu voor. Hulde dat hij juist deze post nu niet onbemand wil laten.”

Minister De Jonge neemt waar

Zolang niet in de benoeming van een nieuwe minister voor Medische Zorg is voorzien, zal de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, de taken van de minister overnemen. De afgelopen weken heeft minister De Jonge zijn collega Bruins al bijgestaan tijdens de aanpak van het coronavirus.

Door: Nationale Zorggids