Apothekers mogen onderling medicijnen gaat uitwisselen door dreigend tekort

Apothekers mogen hun voorraden aan geneesmiddelen onderling uitwisselen, als dat nodig is om tekorten door leveringsproblemen op te lossen. Normaal is dat verboden, maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat het nu tijdelijk toe. Dit meldt de inspectie.

Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat geneesmiddelen door leveringsproblemen (tijdelijk) niet goed beschikbaar zijn. Daarbij kan het voorkomen dat er apothekers (en apotheekhoudende huisartsen) zijn die voldoende geneesmiddelen op voorraad hebben, terwijl anderen te weinig of niets meer hebben.

Om het voor apothekers mogelijk te maken elkaar in deze crisis te helpen, staat de inspectie het onder voorwaarden toe dat een apotheker die een geneesmiddel over heeft dat overdraagt aan een andere apotheker. Normaal mag dat niet, maar in het belang van de volksgezondheid mogen apothekers nu dus afwijken van de geldende wetgeving. De inspectie zal hierop in ieder geval tot 1 juli 2020 niet handhaven.

Voorwaarden

De inspectie vindt het belangrijk dat apothekers in de huidige complexe situatie de ruimte hebben om de zorg zo goed mogelijk in te richten. Wel onder voorwaarden. Het gaat om een schriftelijk verzoek vanuit de vragende apotheker, het ontvangst en de verstrekking moeten achteraf controleerbaar zijn en ook de leverende apotheker moet een sluitende administratie voeren. Ook moeten de apothekers het vervoer van de geneesmiddelen zo organiseren dat het product van goede kwaliteit blijft.

Door: Nationale Zorggids