Faillissement dreigt voor tandartsen

Honderden mondzorgpraktijken, waarbij ongeveer een miljoen Nederlanders mondzorg krijgen, dreigen failliet te gaan door de coronacrisis. Zij lieten de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) weten dat ze nog maar een paar maanden zo door kunnen gaan. Dit meldt Nu.nl.

Van de overheid moeten tandartsen alle niet-spoedeisende hulp staken. Vicevoorzitter Ravin Raktoe van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT): "Daarmee blijft 2 tot 3 procent van alle behandelingen over." Volgens mondzorgkoepels Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) kunnen tandartsen door de lage inkomsten vaste lasten niet meer blijven betalen. 

NZa maakt steunregeling zorgverzekeraars voor zorgaanbieders mogelijk 

Gisteren liet de NZa weten dat zorgaanbieders in aanmerking kunnen komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage, waarmee ze onder meer hun vaste lasten kunnen blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten.

Bent u zorgprofessional en heeft u vragen over de coronamaatregelen voor de mondzorgsector? Hier vindt u meer over regelingen voor zorgaanbieders die inkomsten mislopen.

Door: Nationale Zorggids