NVIC-voorzitter Gommers: te weinig oog voor personeel in rapport

Diederik Gommers had graag gezien dat in het rapport over uitbreiding van de ziekenhuiszorg vanwege de coronapandemie meer nadruk was gelegd op de positie van het personeel. "Wij hadden de klemtoon anders gelegd", reageert de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Hij is "een beetje ongelukkig" met de insteek van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Gommers vindt dat duidelijker in het rapport had moeten staan dat verpleegkundigen beter beloond moeten worden voor hun werk. "Er is geld nodig om verpleegkundigen aan ons te binden. Nu wordt te veel uitgegaan van hun goodwill: het gaat nu meer over verloven intrekken en contracturen uitbreiden." In dat opzicht is hij ook teleurgesteld in de politiek, premier Mark Rutte voorop, omdat die geen extra salarisverhoging voor verpleegkundigen regelt.

Meer financiële waardering voor verpleegkundigen

In het rapport staan wel een aantal punten over het aantrekkelijk houden van het vak en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden, erkent Gommers. "Toch lijkt dit vooral een rapport van bestuurders die meer geld willen loskrijgen." Bijvoorbeeld voor hun infrastructuur, apparatuur en voertuigen.

Uitbreiding intensive care niet haalbaar

Het doel om de intensivecarecapaciteit sterk uit te breiden voor een eventuele volgende golf coronapatiënten, terwijl de overige zorg gewoon doorgaat, is volgens Gommers niet haalbaar. "Daar zijn zulke grote aantallen personeel voor nodig, dat gaat gewoon niet lukken." Ook het LNAZ zelf constateert dat dit er op korte termijn niet in zit. Tijdelijke ic-uitbreiding zal ten koste gaan van reguliere zorg, net zoals dat eerder gebeurde. Wel zegt Gommers dat ziekenhuizen nu meer voorbereidingstijd hebben, bijvoorbeeld om ondersteunend personeel voor te bereiden op ic-werk. Bepaalde knelpunten die zich in maart voordeden, zoals een tekort aan mondkapjes, zullen zich niet zo snel herhalen.

Gommers vindt dat Nederland voor de toekomst beter moet nadenken over de vraag hoe de zorg een volgende ramp of virusuitbraak beter het hoofd kan bieden. "Ik zou graag zien dat het gesprek wordt aangegaan met mensen uit de zorg over vragen als: wat voor mensen hebben jullie nodig en kunnen jullie die buiten het ziekenhuis vinden?" Idealiter zou de zorg beschikken over een "flexibele schil" die in crisissituaties kan worden ingezet.

Door: ANP