Bedrijfspanden binnengevallen in onderzoek naar fraude met zorgdiploma’s

De afdeling Opsporing van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft samen met de rechercheurs van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid twee bedrijfspanden en een woning in Gelderland doorzocht. Dat gebeurde in een onderzoek naar twee zorgbureaus die vermoedelijk personeel met valse diploma’s en valse Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) laten werken in de zorg. Die personen zouden te werk zijn gesteld bij zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en bij jeugdhulp, Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). 

Het onderzoek richt zich op de twee zorgbureaus en de vermoedelijk leidinggevenden van die bureaus. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift en oplichting. IGJ Opsporing doet met ISZW ook onderzoek naar personen die vermoedelijk werkzaamheden deden zonder de juiste papieren. Hoeveel mensen dat zijn, is onderwerp van onderzoek. Zij worden verdacht van valsheid in geschrift.

Zorginstellingen stoppen samenwerking met zorgbureaus

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op digitale gegevensdragers en administratie. Het onderzoek startte meteen nadat IGJ Opsporing in 2019 aangiften van het gebruik van valse VOG’s ontving van Dienst Justis, de officiële instantie die Verklaringen Omtrent Gedrag verstrekt. Uit het onderzoek kwam ook het vermoeden naar voren, dat niet al het uitgezonden zorgpersoneel beschikte over de juiste diploma’s. De betreffende zorginstellingen waar het betreffende zorgpersoneel werkzaam was, hebben de samenwerking met de zorgbureaus stopgezet. Onderwerp van onderzoek is of de zorgbureaus daarna zijn doorgegaan met het aanbieden van personeel met valse diploma’s en VOG’s bij andere zorginstellingen.

Fraude ondermijnt vertrouwen in zorgstelsel

Nederland hecht veel belang aan goede gezondheidszorg. Fraude in de zorg kan het vertrouwen in ons zorgstelsel ondermijnen. Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat het zorgpersoneel bevoegd en bekwaam is om dit werk te doen. Dat betekent onder meer dat zij over de juiste opleiding en papieren beschikken. Daarom treden overheid en ketenpartners op tegen vermoedens van fraude. Overigens zijn er geen signalen binnen gekomen dat de zorg niet goed geleverd zou zijn en dat er incidenten zijn geweest door het te werk stellen van onvoldoende gekwalificeerd personeel.

Door: Nationale Zorggids