Inspectie bereidt zich voor op mogelijke tweede golf corona
Ook de IGJ gebruikt de zomerperiode ter voorbereiding op een mogelijke volgende coronavirusuitbraak. In de toezichtactiviteiten kijken ze of het zorgveld in staat is bij een volgende grote uitbraak goede, veilige zorg en producten te bieden. Ook kijken ze naar zichzelf: wat kan de inspectie anders doen? Dit meldt de IGJ.
De IGJ heeft meerdere projecten gestart om dit te kunnen doen. Ze analyseren onder meer data van de eerste uitbraak, ze bekijken hoe de sector er nu voor staat en hoe zorgaanbieders zich voorbereiden op een mogelijke nieuwe uitbraak. Ook voeren ze onderzoek uit naar het testen en het bron- en contactonderzoek door de GGD’en, andere vormen van (particuliere) testaanbod en de samenwerking van alle ketenpartners in de regio's.
 

Kijken, leren en voorbereiden

Vanaf de start van de crisis heeft de inspectie intensief contact onderhouden met het zorgveld. WZ haalden beelden op van alle sectoren, met behulp van belrondes onder zorgaanbieders en patiënten- en cliëntenverenigingen, contacten met koepels, door toezichtbezoeken en door ontvangen meldingen en signalen. Hierbij hebben ze mooie voorbeelden gehoord van samenwerking in de zorgketen en van het op andere manieren organiseren van de zorg.
 
Ter aanvulling op deze beelden verzamelt de inspectie deze zomer de geleerde lessen vanuit alle velden in de zorg. Wat ging er goed en wat kan er nog beter? Ook vormen ze zich een beeld van de voorbereidingen in de zorg op het vervolg van deze pandemie. Met deze informatie wil de IGJ de vraag kunnen beantwoorden of het zorgveld voldoende is voorbereid en in staat zal zijn om bij een volgende ernstige virusuitbraak goede, veilige zorg en veilige producten te kunnen blijven leveren. En zo niet, wat nodig is om instellingen en professionals nog beter voorbereid te laten zijn.
 

Wat kan de inspectie anders doen?

Op het moment dat het in de zorg alle hens aan dek was om de eerste coronacrisis op te vangen, heeft de inspectie het toezicht anders ingericht. Ze hebben zorgaanbieders in deze crisis de ruimte gegeven om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij sprake bleef van veilige en verantwoorde zorg én de afwegingen navolgbaar worden vastgelegd.  
 
Zorgaanbieders hebben de inspectie de afgelopen periode op een andere manier leren kennen. In plaats van fysieke bezoeken hebben ze veelvuldig telefonisch en via beeldverbindingen contact gehad. Deze zomer gebruiken ze ook om te kijken of we daar bij een tweede golf besmettingen aanpassingen in moeten doen.
 
Na de zomer volgt een rapportage met bevindingen.
 
Door: Nationale Zorggids