Normal_couveuse

De afdeling neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis kan niet meer zonder een physician assistant (PA). Om de kwaliteit van van zorg en de continuïteit ervan in stand te houden, is de PA noodzakelijk. Dit meldt Federatie Medisch Specialisten (FMS). 

FMS sprak over de PA met hoogleraar en afdelingshoofd neonatologie Manon Benders en PA Maurice Roks. De physician assistant heeft gezorgd voor een succesvolle taakherschikking op de afdeling neonatologie. Inmiddels zijn er al vijftien jaar PA’s werkzaam op de afdeling.

“Dankzij PA’s kunnen we de kwaliteit van onze hooggespecialiseerde zorg 24/7 garanderen en hebben we het aantal superviserende neonatologen op de afdelingen terug kunnen brengen van vijf naar vier”, zegt Benders. De neo heeft nu negen PA’s die een deel van de taken van de neonatoloog hebben overgenomen. Neonatologen hebben hierdoor meer tijd en ruimte voor complexere zorg.

Zelfstandig medische handelingen

PA’s zijn niet hetzelfde als verpleegkundigen neonatologie, legt Roks uit. Een physician assistant mag meer zelfstandig medische handelingen verrichten dan een neo-verpleegkundige. Zo mag een PA bijvoorbeeld zelfstandig een centrale lijn of infuus aanbrengen, zelfstandig echo’s maken en intuberen of reanimeren.

Sinds twee jaar staan PA’s ook geregistreerd in het BIG-register en is de physician assistant een beschermde beroepstitel. 

Door: Nationale Zorggids