Vrijwel alle huisartsenpraktijken zetten e-health in tijdens coronacrisis

Tijdens de maanden juli en augustus maakte maar liefst 98 procent van de huisartsenpraktijken gebruik van één of meer e-health-toepassingen. Vooral het e-consult en het aanvragen van online herhaalrecepten werden veel ingezet. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Op de vraag of de verschillende e-health-toepassingen ook na de pandemie intensiever gebruikt zouden blijven worden, antwoordde een minderheid van de praktijken dat zij verwachtten dit te zullen blijven doen.

Het onderzoek

De data zijn afkomstig uit een online enquête die door het Nivel in juli is verstuurd naar (bijna) alle huisartsenpraktijken in Nederland, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het ministerie van Volksgezondheid. In totaal gaven ruim zevenhonderd huisartsenpraktijken (17 procent respons) inzicht in het actuele e-health-gebruik, in de periode na de eerste piek in de coronapandemie. Op dit moment vindt er verdiepend vervolgonderzoek plaats naar de inzet van e-health in de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie. De resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht.

Bron: Bron: Nivel, https://nivel.nl/nl/nieuws/vrijwel-alle-huisartsenpraktijken-zetten-e-health-tijdens-de-coronapandemie, geraadpleegd 09/10/2020
Door: Nationale Zorggids: