Normal_pexels-anna-shvets-3786155

FNV Zorg & Welzijn vindt het OMT-advies over het preventief gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor zorgmedewerkers onduidelijk én stelt dat het de veiligheid van werknemers op het spel zet. De bond vindt dat de professional altijd zelf moet kunnen beoordelen of hij gebruik wil maken van beschermende middelen en de werkgever moet hem daar in kunnen voorzien. Ook heerst er de overtuiging dat minister Van Ark dit uitgangspunt moet omarmen en uitdragen. Dit meldt FNV.  

Ingewikkeld OMT-advies

Het OMT-advies is meegenomen in de brief van het Kabinet over de tweede coronagolf. Vooruitlopend op deze kamerbrief hebben de bonden en beroepsvereniging, die zich grote zorgen maken, de handen ineen geslagen. ‘Het advies van het OMT bevat vooral een heel ingewikkelde beslisboom met allerlei uitzonderingen om maar geen PBM te hoeven gebruiken. Overigens zonder enige onderbouwing’ zegt Jong. ‘Het advies heeft als primair doel dat bewoners, cliënten en patiënten worden beschermd tegen besmetting. Daarna wordt pas gekeken naar het besmettingsrisico van de werknemer. Wij hebben dat juist omgedraaid in ons statement. Want als werknemers ziek worden en uitvallen, ontstaat een zodanig groot tekort aan zorgwerkers dat cliënten en patiënten niet eens verzorgd kunnen worden.’

Statement van zorgvakbonden en beroepsvereniging

De zorgvakbonden en beroepsvereniging hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld die de veiligheid van zorgwerknemers en cliënten vooropstelt. Het gezamenlijke advies van de vakbonden luidt dat een verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden in principe een mondneusmasker gebruikt, ook in de thuiszorg. Wanneer een medewerker het professioneel gezien nodig en verantwoord vindt, kan deze ervan afwijken. Het oordeel is altijd aan de zorgverlener en niet de werkgever.

Werkgevers omarmen statement

Actiz en Zorgthuis, de brancheorganisaties voor werkgevers in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) hebben al het initiatief genomen om het statement van de vakbonden en beroepsvereniging onder hun leden te verspreiden. Jong: ‘Iedereen heeft er baat bij dat de zorgprofessional veilig en gezond kan werken. Het preventief gebruik van mondneusmaskers biedt bescherming voor cliënt en werknemers, wat hopelijk een nieuwe golf van besmettingen in de verpleeghuizen kan voorkomen. We roepen daarom alle brancheverenigingen in de (langdurige) zorg op deze verklaring snel met hun leden, de werkgevers, te delen.’