Normal_dna-3656587_640

Persoonlijke zorg, een behandeling op maat, wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Om de kwaliteit hiervan te verbeteren is moleculaire diagnostiek onmisbaar. Hierbij wordt genetische informatie gebruikt om de effecten van bepaalde geneesmiddelen in kaart te brengen en te voorspellen. Om te zorgen dat deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk kan worden ingezet, heeft minister Van Ark van VWS het Zorginstituut gevraagd hierin de regie te nemen en advies te geven. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Moleculaire diagnostiek

Iedere patiënt is anders, iedere patiënt heeft dus ook andere zorg nodig. Met behulp van moleculaire diagnostiek kunnen bijvoorbeeld erfelijke afwijkingen of mutaties in DNA worden opgespoord. Op basis van die gegevens kan meer zekerheid worden verkregen over de diagnose en slagingskans van behandelingen. Dokters vergaren steeds meer kennis over de rol van DNA in ziekten, hierdoor zijn ze ook beter in staat om persoonlijke zorg aan te bieden. Zo krijgt de patiënt een betere behandeling en worden geneesmiddelen effectiever en doelmatiger ingezet.

Advies

Het Zorginstituut zal eind maart 2021 een advies uitbrengen dat dieper ingaat op de ontwikkelingen, de kosten en het gebruik van moleculaire diagnostiek.


Door: Nationale Zorggids