Normal_pillen_medicijnen_medicatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft tijdelijk toestemming om recepten ook buiten de apotheek te verwerken. Zo worden apothekers(assistenten) die in thuisquarantaine zitten maar niet ziek  zijn, in de gelegenheid gesteld vanuit huis door te werken. Dit meldt IGJ. 

Onder de Geneesmiddelenwet mag dit normaal gesproken niet. Farmaceutische handelingen, waaronder het aanschrijven van een recept en de daarbij behorende controles mogen alleen worden uitgevoerd in een apotheek.

Medewerkers in thuisquarantaine

Steeds meer zorginstellingen, waaronder apotheken, worden geraakt door uitval van medewerkers door thuisquarantaine. De inspectie vindt het belangrijk dat zorgverleners in de huidige, moeilijke situatie de ruimte hebben om de zorg zo goed mogelijk in te richten.

Daarom staat de IGJ het gedurende de coronacrisis toe om recepten aan te schrijven en te controleren buiten de apotheek. Dit wel onder verantwoordelijkheid en toezicht van de gevestigde apotheker, die onder ander goede farmaceutische zorg en het medische beroepsgeheim borgt.

De toestemming is tijdelijk en geldt in elk geval tot 1 februari 2021. Daarna bekijkt de inspectie of verlenging noodzakelijk is.

Door: Nationale Zorggids