Normal_psycholoog_psychiater

Mensen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, kunnen worden doorverwezen naar een psycholoog of naar een psychiater. Het grootste verschil tussen de twee is dat een psychiater een arts is en dat is een psycholoog niet. Maar welke grote verschillen zijn er nog meer tussen de twee ggz-professionals?

Psychiater is geneeskundig onderlegd, psycholoog niet

Wie psychiater wil worden, moet eerst de studie geneeskunde afronden. Dit betekent dat alleen (basis)artsen de medische specialisatie psychiatrie kunnen volgen in een ziekenhuis of ggz-instelling. De vervolgopleiding duurt 4,5 jaar, waarvan 2,5 jaar basis en 2 jaar specialisatie.

Ondanks dat psychologen niet onder een beschermde beroepsgroep vallen, is er wel een universitaire opleiding voor nodig om bij een ggz-instelling aan de slag te kunnen. De enige vooropleiding die vereist is, is vwo. Bij voorkeur gaat de aspirant psycholoog met biologie en wiskunde A of B op zak met psychologie van start, maar dat is geen vereiste.

Een BIG-registratie is ook niet vereist, in tegenstelling tot psychiaters, maar kan wel verkregen worden. Een psycholoog zonder BIG-registratie volgt 3 jaar een bacheloropleiding, gevolg door één of twee jaar de master (BIG-loze masterpsycholoog). Een psycholoog met registratie volgt ook drie jaar een bachelorstudie, gevolg door 2 jaar een BIG-opleiding. Wie als doel heeft om een BIG-registratie te krijgen, volgt ongeveer 6 tot 7 jaar de studie.

Overeenkomst: een psychiater en psycholoog volgen allebei een universitaire studie

Praten over relatieproblemen kan bij een psycholoog, maar niet zomaar bij een psychiater

De psychiatrie is bedoeld voor mensen met geestesziekten. Dat betekent dat je er niet zomaar terecht kunt om over relatieproblemen of gedragsproblemen te praten, tenzij ze onderdeel zijn van een zwaar psychisch probleem. Een psycholoog heeft een bepaalde interesse in menselijk gedrag en bepaalde hersenprocessen en een psychiater heeft speciale interesse in psychische stoornissen.

Overeenkomst: beide beroepsgroepen zijn geïnteresseerd in de werking van de geest.

Psychiater mag medicijnen voorschrijven, een psycholoog niet

Omdat psychiaters een medische opleiding hebben gevolgd, mogen zij medicijnen (antipsychotica, antidepressiva) voorschrijven. Zij mogen ook een diagnose stellen en dat mag een basispsycholoog niet. Die mag dus ook geen medicijnen voorschrijven omdat psychologen in de basis niet medisch zijn onderlegd. Hoewel een klinisch psycholoog of gz-psycholoog wel diagnoses mogen stellen, mogen zij nog steeds geen medicatie voorschrijven.

Een psycholoog vind je vaker in de basis-ggz

In de basis-ggz worden lichte tot matige psychische problemen behandeld, voor zwaarder psychische problemen wordt verwezen naar de gespecialiseerde ggz.  Een eerstelijnspsycholoog of een gezondheidszorg-psycholoog bieden kortdurende behandelingen in de basis-ggz. In de gespecialiseerde ggz zijn ook psychologen, maar deze zijn klinisch opgeleid. Hier gaat het dan vaak om langere behandelingen bij ernstigere problematiek.

Bronnen: Patiëntenfederatie Nederland, Psychozorg, PSYblog