Normal_tuchtcollege_stethoscoop

Voor het onbevoegd inkijken van patiëntendossiers, heeft een verpleegkundige een voorwaardelijke schorsing van 6 maanden opgelegd gekregen. De helft van de tien dossiers die zij inzag, ging over mensen die zij op persoonlijk niveau kende. Dit meldt Nursing. 

Omdat de verpleegkundige een flexcontract had, werkte zij op verschillende afdelingen en had zij zodoende ook inzicht in die dossiers. Ze bleek tien dossiers te hebben ingezien, waarvoor zij geen autorisatie had. Een dossier was van haar schoonzus, een ander dossier van een voormalig buurmeisje. Haar werkgever zette haar eerst op non-actief, maar ging al snel over tot ontslag.

Vakmatige interesse

Voor haar ontslag vroeg haar werkgever de reden van het inzien van deze dossiers. Zij zag aan dit uit interesse voor haar vak te hebben gedaan. Uiteindelijk namen haar nieuwsgierigheid en leergierigheid de overhand, en bleef ze dossiers inzien. Echter, ze heeft nooit persoonlijke informatie gedeeld en haar beroepsgeheim is daarom nog in tact. Dat haar handelingen onrechtmatig waren, wist zij niet, stelt de verpleegkundige.

Omdat het vertrouwen voor de patiënt in de gezondheidszorg én het vertrouwen van haar collega’s heeft geschonden, is de vrouw zes maanden voorwaardelijk geschorst.

Door: Nationale Zorggids