Normal_arts_patient_intake

Kankerpatiënten waarderen in coronatijd de mogelijkheid tot videobellen en telefonische afspraken, maar acht op de tien mensen wil het liefst een fysieke afspraak met hun arts of verpleegkundige bij de intake, slecht nieuws of het bespreken van de behandelopties. Dit meldt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) die in samenwerking met SONCOS, V&VN Oncologie en Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie 2.412 mensen met kanker ondervroeg. Ook vulden 484 zorgverleners in de oncologie de online vragenlijst in. 

Vanwege corona vinden veel afspraken telefonisch plaats en minder fysiek, en mogen er minder begeleiders mee naar het ziekenhuis. Met deze peiling is nagegaan hoe de kankerzorg in de anderhalvemetersamenleving wordt ervaren en wat de voorkeuren van patiënten en zorgverleners zijn. Deze ervaringen en voorkeuren worden ingebracht bij het inrichten van de toekomstige kankerzorg.

Voorkeur fysieke afspraken

Een grote meerderheid (plusminus 80 procent) van de kankerpatiënten heeft een voorkeur voor een fysieke afspraak bij de intake, het slechtnieuwsgesprek en het bespreken van de behandelopties. Bij controleafspraken heeft bijna twee derde de voorkeur voor een fysiek gesprek. Patiënten geven fysieke afspraken een gemiddeld rapportcijfer van 8,7 en zorgverleners een 7,5. Ook medisch specialisten hebben de voorkeur voor een fysiek gesprek: 90 procent heeft dat het liefst bij de intake, 89 procent bij een slechtnieuwsgesprek en 80 procent bij het bespreken van behandelopties.

Bel- en videoafspraken

Controleafspraken worden door ruim een derde van de medisch specialisten het liefst telefonisch gedaan. Bij verpleegkundigen is dat 20 procent. Een controleafspraak via videobellen heeft voor ruim éen op de zeven medisch specialisten en verpleegkundigen de voorkeur. Waarschijnlijk omdat nog maar weinig zorgverleners ten tijde van de peiling (tussen 1 juli en 3 november) ervaring hadden met videobelafspraken. Hoewel patiënten bij controles minder vaak de voorkeur geven aan  telefonische afspraken, waarderen ze dit type afspraken heel goed (met een 8). Zorgverleners geven een gemiddeld rapportcijfer van 6,6, omdat ze via de telefoon niet altijd en goed klinisch beeld van de patiënt kunnen vormen en dat geldt ook voor het tonen van empathie.

Hoewel videobellen nog in de kinderschoenen staat en nog maar mondjesmaat wordt toegepast, ziet NFK er veel potentie in. Deze manier van communiceren kan reistijd en kosten besparen voor patiënten. Een ander voordeel is dat het de patiënt de mogelijkheid biedt om gemakkelijk (meerdere) naaste(n) te laten deelnemen aan een afspraak. Belangrijk is wel dat videobellen moet passen bij de patiënt én het type afspraak. “We moedigen ziekenhuizen dan ook graag aan te investeren in de techniek en het gebruiksgemak van videobellen”, aldus Arja Broenland, directeur-bestuurder NFK.

Door: Nationale Zorggids