Normal_vaccineren_inenten_prik

Het is cruciaal dat de overheid zorgmedewerkers zo snel mogelijk duidelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie geeft over de vaccinatie tegen corona. Dat zegt de FNV na onderzoek dat de bond heeft laten doen onder meer dan negenduizend mensen in de sector zorg en welzijn, aldus de vakbond. 

“Alle kennis over het vaccin moet actief en in begrijpelijke taal gedeeld worden, en snel ook, zeker voor de medewerkers in de zorg die als eerste aan de beurt zijn. Zij kunnen dan een weloverwogen keuze maken of ze zich laten vaccineren of niet”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV.

Uit het onderzoek van de vakbond blijkt dat 30 procent van het zorgpersoneel kritisch is over het zich laten inenten: 19 procent zegt zeker geen vaccinatie te willen, 11 procent wil het waarschijnlijk niet. Een meerderheid van de 56 procent staat positief tegenover het vaccin, 14 procent twijfelt nog.

Wetenschappelijke uitleg

Zorgverleners die twijfelen of kritisch staan tegenover vaccineren geven aan dat ze het vaccin nog niet (helemaal) vertrouwen, omdat het nieuw is en snel ontwikkeld. Ook missen zij wetenschappelijke uitleg over de veiligheid van het vaccin. 46 procent van hen wil ook nog even afwachten of er bijwerkingen zijn.

“Laat ik vooropstellen dat zorgmedewerkers zelf moeten beslissen of zij zich laten vaccineren. Dat moet een vrije keuze zijn, je mag dat niet verplichten. Sterker nog: dat kan ook helemaal niet, het is in strijd met de wet. Wel zijn wij ervan overtuigd dat veel minder mensen in zorg en welzijn zullen aarzelen als hun zorgen serieus worden genomen, zij goede voorlichting krijgen en ze op basis daarvan hun besluit kunnen nemen.”

Druk op de zorg verlichten

De FNV denkt dat veel twijfelaars na goede voorlichting over de streep getrokken worden. En dat is volgens de vakbond cruciaal, om de druk op de zorg te verlichten. Plus, het geeft perspectief aan mensen die hun werk door de coronacrisis zijn kwijtgeraakt.

Een vrees van veel twijfelende zorgmedewerkers, is dat zij straks een proefkonijn zijn, omdat zij begin volgend jaar als eerste worden gevaccineerd. Dat gevoel moet worden weggenomen, zegt FNV. “Ook daarom is het van belang dat de overheid niet langer treuzelt en met snelle, duidelijke voorlichting zorgt dat alle kennis over het vaccin vrijkomt.”

Door: Nationale Zorggids