Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34.000 werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename was groter dan in het tweede kwartaal, toen er ruim 28.000 werknemers bij kwamen. Vooral in de branches kinderopvang en de verpleging, verzorging en thuiszorg nam het aantal werknemers toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

In de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang) werken bijna 1,4 miljoen werknemers. Tussen het derde kwartaal van 2020 en hetzelfde kwartaal van 2019 stroomden bijna 160.000 werknemers de sector in, tegenover 125.000 uitstromers. Vanaf het vierde kwartaal van 2016 nam vrijwel elk kwartaal het aantal werknemers ten opzichte van een jaar eerder per saldo toe. In de eerste twee kwartalen van 2020 was sprake van een kleinere groei van het aantal werknemers, vooral door een lagere instroom.

Relatief sterkste groei in kinderopvang

In de sector zorg en welzijn kwamen er in het derde kwartaal van 2020 per saldo ruim 34.000 werknemers bij ten opzichte van een jaar eerder, een toename van 2,5 procent. De toename van het aantal werknemers in zorg en welzijn is vooral het gevolg van groei in de branches kinderopvang en verpleging, verzorging en thuiszorg.

In de branche verpleging, verzorging en thuiszorg lag het aantal werknemers in het derde kwartaal 2020 op ruim 444.000, circa 12.500 meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (+2,9 procent). Dit is verreweg de grootste branche van zorg en welzijn, die bijna een derde van de sector omvat.

In de kinderopvang is het aantal werknemers relatief het sterkst gegroeid. Het aantal werknemers in deze branche was in het derde kwartaal bijna 108.000. Dit is 7.600 hoger dan in hetzelfde kwartaal van een jaar eerder (+7,6 procent).

Alleen in de jeugdzorg was in het derde kwartaal van 2020 het aantal werknemers lager dan een jaar eerder. Het aantal werknemers in deze relatief kleine branche was 31.400 in het derde kwartaal, circa 400 werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2019 (-1,3 procent).

Door: Nationale Zorggids