Normal_pexels-thirdman-5327579

Net als in voorgaande jaren oordelen patiënten positief over de bejegening door de huisarts. Het Nivel onderzocht deze bejegening op vier aspecten: de tijd die de huisarts neemt, het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken, de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling, en de gelegenheid om vragen te stellen. Steeds meer patiënten geven aan dat de huisarts hen altijd betrekt bij beslissingen over zorg en behandelingen. Het onderzoek werd uitgevoerd binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel.

Patiënten zijn over het algemeen positief over de bejegening door hun huisarts. Bijna iedereen vindt dat de huisarts meestal of altijd voldoende tijd voor hen heeft (92 procent) en dat de huisarts zaken meestal of altijd op een begrijpelijke manier uitlegt (93 procent). Ook vindt 92 procent dat de huisarts hen meestal of altijd betrekt bij het nemen van beslissingen over zorg en behandelingen en is er altijd de gelegenheid om vragen te stellen. Alle resultaten van het onderzoek zijn op de website van Nivel te vinden. 

Een goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van een patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Jaarlijks meet het Nivel hoe patiënten de bejegening door hun huisarts ervaren.


Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/patienten-ook-2020-positief-over-bejegening-door-de-huisarts, geraadpleegd op 25-02-2021