Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Werkgeversorganisaties willen aan de slag om meer stageplekken vrij te maken voor met name mbo-studenten. In een ingezonden brief in het AD roepen de voorzitters van negen landelijke organisaties in onder meer de zorg en de bouw ook de onderwijsinstellingen op om daar "durf en creativiteit" bij te gebruiken, zoals meer flexibiliteit in de lengte van de stages.

Door de coronacrisis zijn stageplekken nog schaarser geworden. En dat is onwenselijk, vinden VNO-NCW, MKB-Nederland, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, BOVAG, ActiZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

"Mbo'ers zijn cruciaal in de techniek, in de bouw en in de gezondheidszorg. Tijdens hun studie doen ze kennis op van het vakgebied dat ze hebben gekozen, maar de praktische ervaring van een stage is daar onlosmakelijk mee verbonden", schrijven de organisaties. "Ook voor een bedrijf of organisatie is een mbo-stagiair waardevol. Iedere stagiair brengt actuele kennis mee en zorgt voor onverwachte, vernieuwende inzichten."

Lengte variëren

Op dit moment is er een tekort aan "enkele duizenden" mbo-stageplaatsen. "Met wat durf en creativiteit kunnen we ver komen. Het zou bijvoorbeeld al helpen als de lengte van een stage kan variëren. Zo komt er weer meer ruimte voor een begeleiding en kunnen we mbo'ers die op een stage wachten sneller perspectief bieden."

De werkgeversorganisaties zeggen samen met de onderwijsinstellingen de beschikbare middelen zo te willen inzetten, "dat we in de toekomst iedere mbo'er de stage kunnen aanbieden die hij of zij nodig heeft". Ze roepen bedrijven die een stageplek beschikbaar hebben dan ook op zich te melden bij de SBB.

Door: ANP