Normal_rekening_factuur_stethoscoop

Specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijke gehandicaptenzorg die een medische verklaring opstellen in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd) kunnen deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 declareren. Daarvoor heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwe prestatie in de Beleidsregel overige geneeskundige zorg 2021 gepubliceerd. Dit meldt de NZa. 

De medische verklaring ziet op (kwetsbare) personen die geen indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg en vallen onder de Zorgverzekeringswet. Soms vormen deze mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Als het nodig is om hen onvrijwillig op te laten nemen is een medische verklaring nodig.

Niet bij behandeling betrokken

Het gaat om een verklaring van een ter zake kundige arts die niet bij diens behandeling is betrokken. Dit kost tijd en inzet van deze arts. Tot nu toe konden deze kosten in de Zorgverzekeringswet niet gedeclareerd worden. In de Wet langdurige zorg kon dat al wel.

Daarnaast publiceert de NZa de beleidsregel Overige geneeskundige zorg 2022. Daarin zijn onder meer een aantal prestaties voor preventieve diabetische voetzorg op een voor patiënten begrijpelijke manier omschreven. Daarnaast is in de regels verduidelijkt op welke manier digitale zorg in rekening kan worden gebracht.

Door: Nationale Zorggids