Normal_tuchtcollege_stethoscoop

Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg acht een klacht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) tegen een verpleegkundige die tijdens de behandelrelatie een seksuele relatie met een cliënt aanging, gegrond. De verpleegkundige is een voorwaardelijke schorsing van zes maanden met een proeftijd van twee jaar opgelegd. Dit meldt het Tuchtcollege. 

De verpleegkundige was bij een instelling werkzaam op de afdeling Forensisch Klinische Zorg. Zij was de persoonlijk begeleider van een cliënt die daar was opgenomen. In 2019 kreeg de IGJ een melding van de instelling dat er sprake was van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag van de verpleegkundige richting de cliënt. Na onderzoek van de inspectie was de conclusie dat er sprake was van een situatie die erg bedreigend kon zijn voor de veiligheid van patiënten en de zorg.

Standpunt verpleegkundige

De verpleegkundige heeft toegegeven dat zij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond en de beroepscode heeft overtreden. Volgens de verpleegkundige nam ze daarna de goede maatregelen: ze zocht hulp en sprak met een psycholoog over het incident en haar grensoverschrijdend gedrag. Daarna is ze met een psycholoog verder gaan werken aan het voorkomen van dit gedrag, het herstellen van balans in haar leven en haar depressiviteit. Deze behandeling heeft haar geholpen, zegt ze. Ook heeft ze haar huidige werkgever verteld wat er is gebeurd.

In strijd met regels

Vast staat dat de verpleegkundige tijdens de behandelrelatie een seksuele relatie had met de cliënt, zo oordeelt het tuchtcollege. Dat is in strijd met de regels die voor een verpleegkundige gelden. Voor de veiligheid van cliënten en patiënten is het noodzakelijk dat een zorgverlener zich houdt aan de regels. Dat is nóg belangrijker voor psychiatrisch verpleegkundigen omdat zij werken met extra kwetsbare mensen. De klacht is gegrond, aldus het tuchtcollege. Daarom krijgt de vrouw een voorwaardelijke schorsing van een half jaar opgelegd.

Door: Nationale Zorggids