Normal_psycholoog_psychiater

De vraag vanuit de ggz naar meer GZ-psychologen en daarmee naar het aantal opleidingsplaatsen, neemt toe. Tegelijkertijd neemt het aantal gefinancierde opleidingsplaatsen juist af. Hierdoor groeit het tekort aan GZ-psychologen. Het grootste verschil tussen behoefte en verkregen plaatsen is er bij de verpleeghuiszorg, waar de helft van de gevraagde plaatsen daadwerkelijk gefinancierd wordt. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel, in opdracht van het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV).

Het percentage aangevraagde plaatsen dat niet beschikt werd liep op van 20 procent in 2019 naar 40 procen in 2021. In de verpleeghuiszorg liep het percentage onbeschikte plaatsen voor GZ-psychologen op tot 56 procent.

Het Nivel onderzoekt de opleiding tot GZ-psycholoog voor het programma APV gedurende heel 2021. Via verschillende deelonderzoeken geven we inzicht in de aanwas, de doorstroom en uitstroom van de opleiding tot GZ-psycholoog.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/verhouding-tussen-behoefte-aan-opleidingsplaatsen-gz-psycholoog-en-aantal-verkregen-plaatsen, geraadpleegd op 30-7-2021