Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

De medewerkers van de umc’s verdienen een goede cao, met een passende beloning en aantrekkelijke arbeidsomstandigheden. Daar hebben zij recht op, altijd, en zeker gezien hun enorme inspanningen tijdens de coronapandemie en de daaropvolgende periode van inhaalzorg. Maar vooralsnog stelt de overheid geen extra gelden beschikbaar. Daarom heeft NFU-voorzitter Margriet Schneider per brief een dringende oproep hiertoe gedaan aan de minister voor Medische Zorg. Dit meldt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). 

De vakbonden gaan voor een generieke loonsverhoging van 3 procent bovenop inhoudelijke verbeteringen, die ook geld kosten. Afgezien van het feit dat de laatste cao - met een loonsverhoging van 3 procent - nog doorwerkt tot en met juli van dit jaar, is die wens voor de NFU financieel niet realistisch. Margriet Schneider: “We willen als umc’s geen hypotheek op de toekomst nemen. We dringen daarom bij de minister aan op spoedige uitvoering van de moties in de Tweede Kamer en opvolging van het SER-advies. Via deze brief roepen we het nieuwe kabinet alvast op extra investeringen te doen voor verbetering van arbeidsvoorwaarden voor onze mensen."

Grootste achterstand

De middelen die er wél zijn, wil de NFU in de nieuwe cao inzetten voor de functiegroepen waar de grootste achterstand is ten opzichte van de buitenwereld: het verpleegkundig en klinisch ondersteunend personeel. Ook het SER-advies van afgelopen 12 mei gaat in die richting: meer geld voor de middengroepen, waar de schaarste en de druk het grootst is, aldus NFU.

Door: Nationale Zorggids