Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De achterbannen van vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de cao-VVT. De leden van de werkgeverskoepels ActiZ en Zorgthuisnl stemden onlangs al in. Dit betekent dat er een definitief akkoord is dat geldt van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021. Dit meldt FNV. 

 

De belangrijkste punten uit dit akkoord waren de regeling 'Stoppen met werken na 45 jaar' en het BalansBudget die met dit onderhandelaarsakkoord eindelijk geëffectueerd worden. Dit is een grote stap voor de branche VVT en daarmee ook voor de rest van werkend Nederland. Het is de grootste branche van Nederland, met circa 450.000 werknemers, gelukt om afspraken te maken over eerder stoppen met werken bij zware beroepen.

De gemaakte afspraken betreffen niet alleen de oudere medewerkers. Met de spaarverlofregeling ontstaat er voor alle leeftijden meer ruimte om werk en privé beter af te stemmen op de behoeften in welke levensfase dan ook. Hiermee willen we alle medewerkers werkzaam in een VVT-instelling in staat stellen om gezond en met plezier aan het werk te blijven nu en in de toekomst. 

Meerjarige cao

Ook is tijdens het overleg afgesproken dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren. Zodra de cao-teksten van het akkoord zijn uitgewerkt en geaccordeerd door cao-partijen, wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. Vervolgens wordt voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, zodat ook niet-leden de cao-VVT dienen toe te passen. Dit proces duurt naar verwachting enkele maanden.

Door: Nationale Zorggids