Normal_arts_medisch_professional

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat in een nieuwe fase van het kostenonderzoek medische vervolgopleidingen werken met focusgroepen. Voor elke van de 33 medische vervolgopleidingen wil het de kosten in kaart brengen die ziekenhuizen maken bij het begeleiden van aiossen als ze zorg leveren aan patiënten. Opleiden is namelijk sterk verweven met de patiëntenzorg, waar ziekenhuizen al via declaraties voor betaald worden. De grootste uitdaging is te onderzoeken welke zorg de aios op zich neemt en welke begeleiding daarbij nodig is. Om dit te kunnen doen heeft de NZa de kennis en expertise van de opleiders en aios nodig, zo meldt de zorgautoriteit. 

 

In de bijeenkomsten met de focusgroepen, waarin opleiders en aiossen vertegenwoordigd zullen zijn, zal de NZa de meest ingewikkelde vraagstukken bespreken. Daarna ontvangen alle opleidingsgroepen van het specialisme een uitvraag. Hiermee kunnen ze aan de hand van een aantal vragen hun eigen situatie beschrijven. Ook krijgen de opleidingsgroepen van alle ziekenhuizen zo de kans om te reageren op de uitkomst van de focusgroep.

Kostenonderzoek

De NZa is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg. Het doel hiervan is om goede, actuele en passende vergoedingsbedragen te bepalen voor deze opleidingen. De overheid betaalt jaarlijks meer dan 1,3 miljard euro aan beschikbaarheidsbijdragen voor vervolgopleidingen. Meer dan 800 miljoen euro daarvan is bedoeld voor opleidingen tot medisch specialisten. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2006 in samenspraak met de veldpartijen de hoogte van het bedrag per opleidingsplek vastgesteld. De hoogte van deze bedragen is de afgelopen jaren alleen geïndexeerd en de onderbouwing ervan is tot nu toe niet onderzocht. Om de bedragen te kunnen uitleggen, is de NZa een kostenonderzoek gestart.

Waarom nu pas?

Sinds 2013 is de NZa verantwoordelijk voor de vergoedingsbedragen en onderzoekt periodiek alle beschikbaarheidsbijdragen. In 2016 is de organisatie gestart met dit onderzoek, eerst onder opleidingen in de ggz. Daarna waren de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten aan de beurt. In 2018 is de zorgautoriteit gestart met een vooronderzoek naar de medisch-specialistische opleidingen en in 2019 is het onderzoek zelf gestart. Vanwege de coronapandemie heeft het onderzoek een jaar vertraging opgelopen. Inmiddels is samen met de belangenverenigingen vastgesteld dat het niet nodig is om het onderzoek nog verder uit te stellen.

Na het afronden van dit onderzoek heeft de NZa alleen de ziekenhuisopleidingen (bijvoorbeeld voor gipsverbandmeester, gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunend personeel) nog niet onderzocht.

Door: Nationale Zorggids