Normal_zorgpersoneel_corona_verpleegkundige

Corona heeft in heel Nederland gezorgd voor een forse toename van het verzuim en dat is in de gezondheidszorg niet anders. Het verzuim neemt toe van 6,3 procent naar 6,9 procent. Dit meldt EY in een persbericht. 

Opvallend is de forse daling van het verloop van bijna 16 procent naar ruim 12 procent. Het lagere verloop heeft direct zijn weerslag op de inzet van de PNIL (personeel niet in loondienst), die is afgenomen van 7,4 procent naar 7 procent. Ook zijn er twee andere effecten die hierin meespelen, zegt EY. Ten eerste het lagere productievolume bij met name de ziekenhuizen. Ondanks de intensieve coronazorg is het productievolume over 2020 met 80 procent tot 90 procent van het normale niveau wel lager dan in andere jaren. De ruimte die daardoor is ontstaan, is ingezet om het ziekteverzuim op te vangen.

Het tweede effect is een gevolg van de zorgbonus. Deze verhoogt de personeelskosten in 2020 eenmalig, waardoor de inzet van PNIL uitgedrukt als percentage van de totale personeelskosten daalt. Een ruwe schatting is dat dit zo’n 0,3 procentpunt van de daling verklaart.

Zorgwekkende niveaus

“Alhoewel verzuim en verloop beide op hun eigen manier eenmalig zijn beinvloed door corona, blijven de kengetallen op zorgwekkende niveaus. Veelal zetten zorgorganisaties personeel niet in loondienst in om tekorten op te vangen. Dit is geen structurele oplossing. Naast het feit  dat de kosten voor de inzet van PNIL hoger liggen dan voor personeel in loondienst, vormt ook de invoering van de wet DBA een fiscaal en daarmee financieel risico voor de werkgever. Personele uitdagingen in de zorg vragen om structurele oplossingen”, aldus EY.

Vacatures

Het aantal vacatures in de Nederlandse gezondheidszorg is gedaald. Door de forse daling in het verloop is minder instroom nodig om de lege plekken op te vullen.

Door: Nationale Zorggids