Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

De NFU heeft op 5 september 2021 een eindbod gepresenteerd aan de vakbonden. Hiermee nemen de NFU en de umc’s hun verantwoordelijkheid om de impasse van de vastgelopen cao-onderhandelingen te doorbreken. Er kan niet langer worden gewacht op het kabinet. Zorgmedewerkers verdienen, juist nu, een betere beloning en goede arbeidsvoorwaarden, zegt de NFU in een persbericht. 

NFU-voorzitter Margriet Schneider: “We willen en kunnen niet langer wachten op Den Haag gezien de zoveelste vertraging in de kabinetsformatie. Daarom doen we nu een eindbod met verbeteringen op de huidige cao, waar wij en de vakbonden al grotendeels overeenstemming over hadden. Daarnaast bieden we een gerichte loonsverhoging voor die groep waar de achterstand het grootst is en een beperkte algehele loonsverhoging voor de rest van de umc-medewerkers.”

Belangrijke punten eindbod

Omdat het partijen niet gelukt is gezamenlijk de lopende cao aan te passen voor 2021 loopt deze ongewijzigd door tot eind 2021. Het eindbod van de NFU bevat gerichte inhoudelijke en financiële verbeteringen voor een nieuwe Cao umc die loopt van 1 januari 2022 tot en met eind 2023. Ter compensatie van het later doorvoeren van eerder voorgestelde verbeteringen voor 2021 wordt er een eenmalige vergoeding verstrekt. De belangrijkste punten zijn:

Vitaliteit

  • Na nachtdienst in beginsel recht op minimaal 14 uur rusttijd
  • Periode rond zwangerschap en bevalling geen late diensten en nachtdiensten
  • Uitbreiding keuzemodel met ruilen geld voor vrije tijd.

Salarisverbetering voor middengroepen in patiëntenzorg in 2022

  • Werknemers in de functiefamilies verpleging en verzorging, klinisch ondersteunen, klinisch (mede)behandelen en analytisch in de schalen 7 tot en met 10 plus doktersassistenten, ontvangen in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5 procent van hun bruto jaarsalaris, als ze dan tenminste een half jaar in dienst zijn
  • Deze medewerkers ontvangen per 1 augustus 2022 een structurele loonsverhoging van 3,5 procent
  • In deze functies wordt het einde van de schalen 7 t/m 10 verlengd met 2 extra periodieken.

Salarisverbetering voor overige medewerkers in 2022

Alle umc-medewerkers die per 31 december 2021 tenminste een half jaar in dienst zijn, ontvangen in januari 2022 een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (bij een voltijd dienstverband) en een structurele loonsverhoging van 1 procent per 1 augustus 2022. 

Salarisverbetering 2023

In 2023 wordt de loonsverhoging gebaseerd op de overheidsbijdrage voor arbeidskostenontwikkeling (OVA). Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde salarisverhoging in de markt. Zodra VWS en het kabinet de umc’s en de zorg tegemoet komen met extra financiën voor arbeidsvoorwaarden, dan zullen hierover tussen cao-partijen aanvullende afspraken worden gemaakt.

Door: Nationale Zorggids