Normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De zorgvakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en veiligheid van werknemers en cliënten van gehandicaptenzorginstelling De Trans in Drenthe. De instelling verkeert in financiële problemen en leeft de wet en cao niet na. Omdat veelvuldige gesprekken met de directie van De Trans niets hebben opgeleverd, hebben de vakbonden de Raden van Bestuur en Commissarissen van Espria, waar De Trans onderdeel van is, een gezamenlijke brief gestuurd over het mismanagement dat gevoerd wordt. Dit melden de bonden. 

De Raden moeten uiterlijk 12 oktober met maatregelen komen. Gebeurt dit niet, dan zullen er vervolgstappen genomen worden. FNV en CNV  hebben ook de inspecties IGJ en SZW over het mismanagement geïnformeerd.

Gevolgen onderbezetting voor kwaliteit van zorg en veiligheid

Steeds vaker wordt er bezuinigd op de bezetting op groepen en woningen. Hierdoor neemt het ziekteverzuim en vertrek van vaste medewerkers steeds meer toe. Door de wisselende gezichten die hierdoor op de groepen ontstaan (veel uitzendkrachten), loopt de spanning op bij cliënten en vinden er meer escalaties plaats, met als gevolg (zwaar) lichamelijk letsel, gescheurde kleren en schade aan de woningen.  Ook de andere cliënten leiden zwaar onder de escalaties. Er heerst veel angst en gevoel van onveiligheid.

"Regelmatig staan begeleiders alleen op een woning of groep met acht cliënten met  zware zorgindicaties. Dit is absoluut onverantwoord", zegt Camara van der Spoel, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "Medewerkers durven niet naar de wc te gaan, omdat ze  dan de groep alleen moeten laten. Als er assistentie nodig is bij een escalatie op een andere woning, kunnen ze de groep niet verlaten. Zijn er meerdere cliënten in een rolstoel op een groep, dan kan er niet gewandeld worden. Ook worden bewoners eerder naar bed gebracht, omdat er diensten uit het rooster zijn gehaald of ingekort zijn."

Mismanagement

Oscar Overbeek, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: "Naast de onderbezetting met alle gevolgen van dien, is er nog veel meer mis bij De Trans. Wat op valt is dat van het beschikbare zorggeld 14-16 procent wordt veilig gesteld aan directie, management en ondersteuning en ook nog eens 1,5 procent wordt toegeschreven aan de rendementsdoelstelling van De Trans. Los van de vraag of er voldoende geld binnen komt, zou altijd eerst de zorg aan de beurt moeten zijn voor toebedeling van geld. Dit leidt dan ook tot een te krappe bezetting. Medewerkers worden al jaren veel te laag ingeschaald. Ook de overige arbeidsvoorwaarden waar zij recht op hebben, worden niet goed nageleefd. Denk daarbij aan het niet goed, onvolledig of veel te laat inroosteren van medewerkers."

Directe maatregelen zijn nodig

Dat er in drie jaar tijd al zes directeuren aan het roer hebben gestaan en de zevende per 1 januari start, zorgt ervoor dat FNV en CNV geen vertrouwen meer hebben in de organisatie. Na jaren aan de bel getrokken te hebben, is voor de vakbonden de tijd van overleggen voorbij en eisen ze dat de Raden van Bestuur en Commissie direct overgaan tot het nemen van de juiste maatregelen.

Door: Nationale Zorggids