Normal_alfabet__letters__kov__kinderopvang__taal

FNV Zorg & Welzijn maakt zich zorgen over meldingen van medewerkers uit de kinderopvang. Ze worden door hun werkgever gevraagd de wettelijke grens van het aantal kinderen per groep (de beroepskracht-kindratio) te overschrijden. De vakbond opent vandaag een meldpunt. Ze wil weten of het om incidenten gaat of dat er sprake is van een trend. Dit meldt FNV. 

 

Debbie van Leiden, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "De werkgever zoekt oplossingen voor het personeelstekort, maar de beroepskracht-kindratio is er niet voor niets. Als je je daar niet aan houdt wordt de werkdruk voor de medewerkers nog hoger, komt de kwaliteit van de opvang onder druk te staan en komt zowel de veiligheid van de kinderen als de medewerkers in het geding."

Meldpunt

Medewerkers en ouders van kinderen in de kinderopvang kunnen vanaf donderdag 21 oktober tot en met zondag 7 november melding maken van overschrijding van de beroepskracht-kindratio of druk vanuit de werkgever om deze te overschrijden.

Gemeenschappelijke aanpak

FNV Zorg & Welzijn gaat in gesprek met de werkgevers die uit het meldpunt naar voren komen. Mocht er sprake zijn van een trend dan wil de vakbond samen met werkgevers, ouderorganisaties en de GGD, die moet toezien op het naleven van de beroepskracht-kindratio, tot oplossingen komen. Van Leiden: "Er zijn dan snelle, maar ook structurele oplossingen nodig, daarom moeten we onze krachten bundelen." De vakbond heeft inmiddels het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al op de hoogte gesteld van het meldpunt en de aanleiding daartoe. 

Beroepskracht-kindratio

De beroepskracht-kindratio bepaalt voor een kinderopvangorganisatie de verhouding tussen het aantal pedagogisch medewerkers en het aantal kinderen in een groep. De verhouding pedagogisch medewerker – kind hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep. Ook is het soort opvang van invloed op de verhouding. De huidige beroepskracht-kindratio is in 2019 ingegaan.

Door: Nationale Zorggids