Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Recente onderzoeken van de Jeugdautoriteit laten zien dat sturing op een aantal cruciale zaken in de jeugdhulp noodzakelijk is om beschikbaarheid en continuïteit te waarborgen. Het gaat om de drie breed binnen de sector ervaren knelpunten: tijdige en passende zorg, personeel en kosten. De Jeugdautoriteit voerde een verdiepingsonderzoek uit bij 68 jeugdhulpaanbieders en liet een extern onderzoek uitvoeren naar het zorglandschap van de twaalf Nederlandse orthopedagogische behandelcentra. Dit meldt de Jeugdautoriteit (JA). 

De Jeugdautoriteit concludeert dat binnen het jeugdhulpstelsel een te grote diversiteit ontstaan is in vormen van inkoop, contracten, tarieven, aanbestedingsvormen en verantwoordingseisen. Vereenvoudiging en terugdringen van administratieve lasten is noodzakelijk om meer tijd en aandacht voor zorginhoud en kwaliteit van zorg te kunnen hebben, aldus JA.

Slimmere regie op aanbod van jeugdhulp

Ook is er in de sector geen goed zicht en heldere regie op in-, door- en uitstroom van cliënten. Dat leidt ertoe dat partijen onvoldoende kunnen sturen op tijdige en passende zorg. De Jeugdautoriteit pleit voor meer inzicht in de feiten, op basis waarvan meer en slimmer regie op het aanbod van jeugdhulp – en daarmee op wachttijden en wachtlijsten – kan worden gevoerd.

Alle partners in het jeugdhulpstelsel moeten zich voorbereiden op een situatie van zodanige krapte op de arbeidsmarkt dat de continuïteit van jeugdhulp niet kan worden gegarandeerd. Om deze en de andere problemen op te lossen, is inzet van alle partijen nodig, zegt de Jeugdautoriteit. Vooral het samenspel tussen gemeenten en aanbieders is hierin cruciaal.

Door: Nationale Zorggids