Normal_consult_dokter_arts

Artsenfederatie KNMG heeft een ruimer standpunt ingenomen rond euthanasie bij dementie. Dat is belangrijk, zegt Alzheimer Nederland,, want artsen krijgen nu meer ruimte om de wil van de patiënt uit te voeren bij ondraaglijk lijden. “De wilsverklaring van mensen met dementie krijgt hiermee meerwaarde”, zegt directeur-bestuurder Gerjoke Wilmink. Dit meldt ANP Expert Support. 

Artsen mogen volgens de nieuwe richtlijn een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een schriftelijk verzoek om levensbeëindiging van dementie indienden toen ze nog helder van geest waren, maar met wie overleg daarover inmiddels niet meer mogelijk is. “Het blijft daarom van groot belang dat artsen tijdig het gesprek aangaan over het levenseinde en dit gesprek blijven voeren.”

Door: Nationale Zorggids