Groot tekort artsen infectieziektebestrijding en jeugdgezondheid dreigt

Bij zowel artsen infectieziektebestrijding als artsen jeugdgezondheid dreigt er een groot tekort als er op korte termijn niet meer mensen worden opgeleid. Dat meldt Nivel.

De jaarlijkse opleidingsinstroom zal flink moeten stijgen; niet alleen om aan de toekomstige vraag te voldoen, maar ook om – in beide beroepsgroepen – te zorgen voor een juiste balans tussen opgeleide artsen in de eerste fase en de tweede fase. Dit zijn de adviezen die het Capaciteitsorgaan heeft opgesteld, mede op basis van capaciteitsramingen van het Nivel, in het Capaciteitsplan Artsen Infectieziektebestrijding en Jeugdartsen.

Capaciteitsramingen

Het Nivel heeft in zijn capaciteitsramingen voor de beroepsgroepen artsen infectieziektebestrijding en artsen jeugdgezondheid uitgezocht hoe groot het verwachte tekort over twaalf jaar zal zijn en hoeveel personen er idealiter jaarlijks opgeleid moeten worden om deze tekorten te verkleinen en evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van deze beroepen.

Door: Nationale Zorggids
Bron, Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/meer-artsen-infectieziektebestrijding-en-artsen-jeugdgezondheid-nodig-nabije-toekomst, 09-12-2021.