Bijna driekwart van de zorgverleners vindt de kwaliteit van de zorg goed

In 2020 en 2021 lag er door de coronacrisis veel druk op de zorgverlening. Desondanks week de mening van verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners huisartsenzorg over de kwaliteit en veiligheid van de zorg in juni 2021, toen er drie besmettingsgolven waren geweest, nauwelijks af van die van juni 2019. De enkele veranderingen die er wel waren, betroffen voorzichtige veranderingen ten goede. Zo nam het aantal zorgverleners dat ontevreden is over de mogelijkheden voor individuele zorgverlening af, hoewel dit zeker een punt van aandacht blijft. Dit meldt Nivel.

In het onderzoek gaven zorgverleners hun mening over de kwaliteit en veiligheid van de geboden zorg. De vragen over de kwaliteit van zorg gingen onder meer over de mogelijkheden voor het bieden van individuele zorgverlening. De vragen over de veiligheid gingen over het veiligheidsbeleid, de veiligheid van de zorgpraktijk en de veiligheidscultuur. Het rapport beschrijft ook de resultaten per sector en een reflectie daarop van kwaliteitsdeskundigen vanuit elk van die sectoren.

Goede kwaliteit

Het is opmerkelijk dat de overgrote meerderheid van de zorgverleners van mening is dat de kwaliteit van zorg goed is, gezien de grote druk op de zorg voorafgaand aan het onderzoek vanwege de COVID-19-pandemie. Tegelijk vindt maar de helft dat het veiligheidsbeleid goed is en is dit hetzelfde percentage als in 2019. Hierin is dus verdere verbetering mogelijk.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/mening-zorgverleners-over-kwaliteit-en-veiligheid-van-geboden-zorg-blijft-overwegend-stabiel, geraadpleegd op 24-12-2021