Gemeente Lelystad sluit zich aan bij Informatie Knooppunt Zorgfraude

Passende zorg voor de inwoners die dat echt nodig hebben. Dat is waar de gemeente Lelystad het zorggeld aan wil besteden. Helaas wordt er in de praktijk ook misbruik gemaakt van dit geld. "Wij weten niet of en in welke mate dit in Lelystad voorkomt," aldus wethouder Jack Schoone, "maar door aan te sluiten bij het landelijk Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) kunnen we zorgfraude eerder signaleren, zodat snel en adequaat kan worden ingegrepen." Dit meldt de gemeente Lelystad. 

Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen, hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld in het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het voorkomen en aanpakken van onrechtmatigheden in de zorg, zorgt ervoor dat het geld daarheen gaat waar het voor bedoeld is. Komt er bij de gemeente een signaal over zorgfraude, dan kan dit gemeld worden bij het IKZ. Inwoners die anoniem (een vermoeden van) zorgfraude willen melden, kunnen geen gebruik maken van het IKZ, maar kunnen dit melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Zorgfraude 

Zorgfraude raakt vaak verschillende organisaties en als verschillende partijen, binnen de kaders van de wet, informatie bundelen maakt dit handhaven beter mogelijk. De partners hebben namelijk ieder hun eigen informatie tot hun beschikking. Zo ontstaat een duidelijker beeld van specifieke vormen of gevallen van fraude (zowel bij aanbieders als bij afnemers van de zorg) en kunnen de IKZ-partners gezamenlijk én individueel krachtiger optreden. Het IKZ brengt signalen van partners over zorgfraude samen en vult de signalen aan met informatie van de IKZ-partners.

Samenwerking 

Het IKZ is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de Belastingdienst (BD), het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Door: Nationale Zorggids