Zorgverleners roepen op klimaat en gezondheid te integreren in onderwijs

Twaalf zorgverleners roepen het kabinet op om klimaat en gezondheid te integreren in het onderwijs, het overheidsbeleid en binnen de zorg. Binnen een week zijn meer dan zeventig organisaties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, aangesloten bij de oproep, samen met meer dan vijftig hoogleraren, wetenschappers en artsen.

Volgens de initiatiefnemers ontbreekt duurzaamheid nog als kwaliteitsindicator in de zorg. Dat wordt volgens hen veroorzaakt doordat de relatie tussen mens, natuur en gezondheid niet genoeg naar voren komt in het onderwijs. Daardoor zou het ook niet vanzelfsprekend zijn in de zorg. Bovendien zeggen zij bindende klimaatdoelen en prioriteit op gezondheid vanuit de overheid te missen.

In de brief vragen de zorgverleners aan de bewindsvoerders, onder wie de nieuwe klimaatminister Rob Jetten, om de relatie tussen mens, dier en de "gezondheid van de aarde" terug te laten komen in het hele onderwijssysteem. Daarnaast willen ze dat klimaat en gezondheid binnen alle beleidsterreinen en verschillende ministeries prioriteit krijgen, samen met het verduurzamen van de zorg.

Ziekenhuisafval

Arts Inge Schepens en verpleegkundige Annemarie Bergsma van Zorg voor Klimaat wijzen erop dat de zorgsector minstens voor 7 procent verantwoordelijk is voor de totale CO2-uitstoot in Nederland. Een groot deel van het ziekenhuisafval stroomt weg door het riool of wordt verbrand. Een gemiddeld ziekenhuis produceert al snel zo'n 430.000 kilogram aan afval per jaar.

Tropenarts en huisarts Jorieke van der Stelt zegt dat de combinatie van de klimaatcrisis, milieuvervuiling en het verlies van biodiversiteit "de grootste bedreiging vormt voor de volksgezondheid". "We zien nu al als gevolg van klimaatverandering en milieuvervuiling een toename van infectieziekten, hittestress, psychische klachten, allergieën, longaandoeningen, hart- en vaatziekten, en neurologische ziekten, met bijbehorende stijgende druk op de zorg en zorgkosten." Daar is echter onvoldoende aandacht voor in de medische opleidingen, stelt ze. De zorg is daarom niet voorbereid op de klimaatcrisis.

Door: ANP