Normal_normal_operatie_operatiekamer

De operatiecapaciteit in Nederlandse ziekenhuizen is weer iets toegenomen, maar nog niet op het niveau van voor de coronapandemie. Deze week zijn 13 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Vorige week was dat 14 procent. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van de Informatiekaart druk op de zorg. 

Het aantal ziekenhuizen dat aangeeft alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren stijgt ook licht. Maandag 7 februari gaven nog 66 van de 73 ziekenhuizen dat aan. Deze week stijgt dat naar 68.

Planbare zorg

Ook geven opnieuw meer ziekenhuizen aan volledig planbare zorg te kunnen leveren. Deze week zijn dat er 18. Vorige week gaven 17 ziekenhuizen aan deze zorg weer volledig te leveren. De overige ziekenhuizen geven aan deels planbare zorg te leveren. Bij het opschalen van de planbare zorg moeten ziekenhuizen er rekening mee houden dat de vervolgzorg, zoals de huisartsenzorg en thuiszorg, hierdoor niet extra wordt belast.

Ziekteverzuim

De ervaren druk op de intensive cares neemt opnieuw iets af: van 2,5 naar 2,4 op een schaal van 5. Op de verpleegafdeling daalt deze van 2,6 naar 2,5 op een schaal van 5. 2 staat voor zorgelijk en 3 voor ernstig. Wel ziet de NZa dat het ziekteverzuim in de hele zorgketen hoog blijft. Op de ic is het ziekteverzuim licht gedaald van 10,3 procent naar 10,1 procent. Op de verpleegafdeling stijgt het ziekteverzuim van 10 procent naar 10,6 procent. De regionale verschillen hierin zijn groot. Ook in de rest van de keten, bijvoorbeeld bij de huisartsen en in de thuiszorg, is een hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel. Daardoor blijft dit verzuim de grootste uitdaging voor de zorg op dit moment.

Door: Nationale Zorggids