Normal_huisarts_dokter

De functie praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) maakt sinds 1999 deel uit van de huisartsenpraktijk in Nederland. Inmiddels is in de meeste praktijken POH werkzaam. Meestal betreft dit een POH Somatiek (POH-S) en vaak ook een POH-GGZ. Het overgrote deel van de praktijken geeft bovendien aan de POH-functies te willen behouden of uitbreiden. Dit meldt Nivel. 

Van alle huisartsenpraktijken geeft 45 procent aan de POH-S te willen uitbreiden. 49 procent wil dat doen met de POH-GGZ en 53 procent met de POH-Ouderen. Een kleiner deel, ongeveer 35 procent, wil de POH-jeugd uitbreiden.

Een vijfde deel van het werk

Van alle POH’s heeft de POH-S met 11,6 procent het grootste aandeel in de totale capaciteit in uren in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ verzorgt 5,6 procent van het totaal aantal uren in de praktijk, gevolgd door de POH-Ouderen (1,6 procent) en POH-Jeugd (0,6 procent). Daarmee vormen de POH-functies na de huisartsen en doktersassistenten de grootste functiegroep in de huisartsenzorg.

Meer direct patiëntcontact bij POH-GGZ en POH-S

De POH-GGZ (80 procent) en POH-S (71 procent) besteden een hoger percentage van hun tijd aan direct-patiëntgebonden taken dan de huisarts (62 procent) en de doktersassistent (68 procent). Aan indirect-patiëntgebonden taken is de POH-S daarnaast 19 procent van zijn tijd kwijt en de POH-GGZ 15 procent. De huisarts en doktersassistent besteden hier beiden 21 procent van hun tijd aan.

POH-S richt zich met name op vervolgafspraken, leefstijlvoorlichting en herhaalcontroles

De POH-S maakt in veel praktijken zelf de vervolgafspraken volgend op het consult. Daarnaast zorgt de POH-S voor voorlichting met betrekking tot leefgewoonten aan patiënten met specifieke aandoeningen en voert hij of zij de controles uit bij patiënten met een chronische ziekte, denk aan hypertensiecontrole, controle op hart- en vaatziekten, diabetescontrole en astma/COPD-controle.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/functie-van-praktijkondersteuner-huisartsenzorg-poh-waardevol-huisartsenpraktijken-wensen, geraadpleegd op 9-3-2022