Normal_normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

Scholing en ontwikkeling in de zorgsector vvt (verpleging, verzorg en thuiszorg) krijgt een incidenteel budget van het kabinet. Via het opleidingsakkoord vvt stelt het kabinet 50 miljoen euro hiervoor beschikbaar. Dit meldt Skipr. 

In het coalitieakkoord is ook het opleidingsakkoord vvt vastgelegd. Het kabinet wil hiermee zorgen voor meer zeggenschap, aanpak van de regeldruk, goede (bij)scholing en een betere samenwerking tussen (in)formele zorgverleners. Ook moet meer uren werken in de zorg lonend zijn. Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg praat de komende tijd met de vvt-sector over dit akkoord en hoe de beschikbare middelen besteed kunnen worden.

Zeggenschap en goed werkgeverschap

Er gaat 10 miljoen euro naar herstel en zeggenschap voor zorgmedewerkers. De minister wil er ook voor zorgen dat er meer ruimte komt voor innovatieve werkvormen voor efficiëntere organisatie van de zorg. En door in te zetten op goed werkgeverschap, ervaart personeel meer werkplezier en blijft het langer bij de werkgever. Voor scholing en ontwikkeling wordt incidenteel driemaal 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky