Normal_normal_ouderenzorg

87 procent van de FNV-leden, werkzaam in een verpleeghuis- of verzorgingshuis of in de thuiszorg (VVT) heeft ingestemd met de nieuwe cao. Op 9 maart bereikten de onderhandelaars een akkoord voor. Met ruim 47.000 werknemers is de cao VVT de grootste van Nederland. Dit meldt FNV. 

Naast een loonsverhoging, die kan oplopen tot 6,5 procent, is een betere reiskostenvergoeding afgesproken en een hogere bereikbaarheidsvergoeding. Daarnaast zijn concrete afspraken gemaakt die de werkdruk moeten verlagen én die meer zeggenschap geven aan werknemers over werktijden en roosters.

Toestroom zzp-schap verminderen

Nieuw in deze cao is dat er met ‘regie-arbeidsovereenkomsten’ geëxperimenteerd gaat worden. Dat geeft werknemers die niet met een vast rooster willen werken, meer eigen regie over hun diensten. Hiermee hopen de vakbonden en werkgevers een halt toe te roepen aan het aantal werknemers dat voor een zzp-schap kiezen.  

Extra geld uit Den Haag

Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: "De lonen in de zorg liggen gemiddeld 9 procent lager dan in de marktsector. Met deze cao maken we een eerste stap in het gelijk trekken van de lonen, maar we zijn er nog lang niet. Vandaar dat we ook met de werkgevers de afspraak gemaakt hebben om de aankomende periode gezamenlijk richting Den Haag op te trekken. Willen we het personeelstekort in de zorg aan kunnen pakken, dan moet er echt meer geld voor arbeidsvoorwaarden worden vrijgemaakt."

De cao VVT gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2023. 

Door: Nationale Zorggids