‘40 procent zorgmedewerkers met long covid in eerste golf is inmiddels ontslagen’

Voor ruim 40 procent van de zorgmedewerkers met long covid heeft de werkgever inmiddels ontslag aangezegd, blijkt uit een poll van FNV Zorg & Welzijn onder 518 zorgverleners met langdurige coronaklachten. Het betreft hier de zorgverleners die tijdens de eerste coronagolf besmet zijn geraakt en daar langer dan twee jaar ziek van zijn. Dit meldt FNV. 

“Dit voelt echt als een trap na voor al die zorgprofessionals die in de frontlinie stonden om Nederland draaiende te houden”, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. “De verpleeghuizen gingen op slot, persoonlijke beschermingsmiddelen waren vrijwel niet beschikbaar. Heel veel van deze zorgverleners isoleerden zich van hun sociale contacten en familieleden, omdat ze geen gevaar voor hun patiënten en cliënten wilden vormen. Het merendeel van hen is uiteindelijk op de werkvloer besmet. Als dank voor hun heldendaad volgt nu ontslag. Minister Helder moet daarom haast maken met een Covid19-fonds om deze mensen financieel tegemoet te komen.”

Weinig animo voor subsidieregeling onder werkgevers

Voor bijna alle zorgmedewerkers die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt, komt de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid te laat, ondanks dat deze met terugwerkende kracht kan worden aangevraagd. 59 procent van de zorgmedewerkers geeft aan dat de werkgever geen gebruik gaat maken van de regeling, omdat de verwachting is dat de zorgverlener niet binnen zes maanden volledig herstelt. Daarnaast is de regeling bij 29 procent van de ondervraagden niet als mogelijke optie besproken met de werkgever, omdat de regeling niet bekend was. Slechts 2 procent geeft aan dat zijn werkgever gebruik zal maken van de regeling, zodra deze kan worden aangevraagd en 4 procent van de werkgevers wil wachten totdat de criteria van de regeling bekend zijn, voordat hij iets wil toezeggen. Ook heeft 6 procent van de langdurig zieke zorgmedewerkers een individuele regeling getroffen met de werkgever, waardoor geen gebruik van de subsidieregeling wordt gemaakt.

Petitie voor fonds

De FNV pleit al lange tijd voor een tegemoetkomingsfonds dat zorgprofessionals met long covid financieel tegemoet komt. Het fonds is vergelijkbaar met dat van andere fondsen voor beroepsziekten, zoals bij werken met asbest of voor de schildersziekte. Onlangs startte de vakbond een petitie om het belang van het long covidfonds nogmaals onder de aandacht te brengen.        

Door: Nationale Zorggids