Thuiszorgaanbieder in de Meern krijgt aanwijzing van inspectie

Omdat Beste Zorg Thuis in de Meern niet voldoet aan de normen voor goede zorg, heeft het aan aanwijzing gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De thuiszorgaanbieder moet binnen twee maanden aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag het geen nieuwe cliënten aannemen. Dit meldt IGJ. 

Begin februari kwam de inspectie langs bij de Beste Zorg Thuis. Daar stelde het vast dat de thuiszorgaanbieder niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van cliënten. Daarom legt de inspectie een aanwijzing op, die een einde moet maken aan die risicovolle situatie. De aanwijzing verplicht de zorgaanbieder om maatregelen te nemen die de zorg blijvend verbeteren.

Actueel zorgplan

Beste Zorg Thuis beschikt niet voor alle cliënten over een actueel zorgplan of zorgafspraken. Ook zijn de clientdossiers niet allemaal actueel en volledig. Bij het geven van medicijnen gebruikt de wijkverpleging niet altijd een toedienlijst van de apotheek. Risicovolle handelingen worden niet altijd door een bevoegd en bekwame zorgverlener uitgevoerd.

Verder ontbreekt een procedure voor het melden en onderzoeken van incidenten. Daardoor wordt er niet geleerd van (bijna-)incidenten om de zorg te verbeteren. De afspraken voor het melden van klachten zijn niet transparant. Wel ziet de inspectie dat cliënten kunnen rekenen op een vast team,, dat de cliënten goed kent en hen behandelt met respect.

Geen nieuwe cliënten

De thuiszorgaanbieder in de Meern moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 13 juli 2022, aan de aanwijzing voldoen. Tot die tijd mag Beste Zorg Thuis geen nieuwe cliënten meer aannemen. De cliëntenstop wordt opgeheven zodra de instelling aan de aanwijzing voldoet. Gebeurt dat niet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Door: Nationale Zorggids