Werkgevers en leidinggevenden willen rol doktersassistenten naar hoger niveau tillen

Werkgevers en leidinggevenden in de huisartsen- en ziekenhuiszorg zijn zeer tevreden over het werk dat doktersassistenten verrichten. Ook zouden zij graag zien dat de assistenten meer tijd krijgen voor behandeling van patiënten en voor preventie. Daarnaast willen werkgevers en leidinggevenden de opleiding naar een hoger niveau tillen en het beroep een wettelijke titelbescherming geven. Zo kan het aantrekkelijker zijn om doktersassistent te worden, waarmee we de grote tekorten op de arbeidsmarkt kunnen tegengaan. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel.

Veel werkgevers en leidinggevenden in de huisartsen- en ziekenhuiszorg hebben problemen met het opvullen van vacatures. Maar liefst zeventig procent verwacht dat dit in de komende vijf jaar alleen nog maar problematischer zal worden (zie ook het nieuwsbericht met publicatie van de jaarlijkse enquête onder huisartsen 2021)

Een betere aansluiting met de praktijk en meer doktersassistenten opleiden

Om het beroep van doktersassistent aantrekkelijker te maken en te houden is het volgens werkgevers en leidinggevenden belangrijk om de opleiding nóg beter te later aansluiten op de praktijk. Zo kan voorkomen worden dat doktersassistenten (in opleiding) uitstromen of doorstromen naar andere beroepen in de zorg. Ook geven zij aan dat er in de opleiding meer aandacht moet komen voor de ziekenhuispraktijk, waar ook veel doktersassistenten werkzaam zijn.

Naast het behouden van doktersassistenten is het nodig om meer doktersassistenten op te leiden.
Er is in huisartsenpraktijken namelijk behoefte aan meer doktersassistenten per normpraktijk (FTEs).

Meer tijd voor behandeling en preventie, minder voor administratie

Volgens werkgevers en leidinggevenden besteden doktersassistenten op dit moment de helft van hun tijd aan administratieve taken. Zij zouden liever zien dat dit minder is en dat doktersassistenten vooral meer tijd aan behandeling en preventie besteden.

Een sterkere positie van het beroep door wettelijke titelbescherming

De positie van het beroep kan ook naar een hoger niveau worden getild door een wettelijke titelbescherming. Ongeveer tachtig procent van de werkgevers en leidinggevenden vindt dat er een titelbescherming moet komen. Beleidsmakers in de zorg kunnen deze informatie meenemen in hun plannen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/werkgevers-en-leidinggevenden-willen-de-rol-van-doktersassistenten-naar-een-hoger-niveau, geraadpleegd op 20-10-2022