Normal_umcg__ziekenhuis__umc

De vijf zorgbonden FNV, FBZ, NU’91, LAD en CNV overwegen naar de rechter te stappen nu werkgeversorganisatie NFU blijft weigeren de cao-afspraken over de loonstijging voor 2023 na te komen. De afspraak daarover is in november 2021 gemaakt. Dit meldt FNV.

Dinsdag vond een derde overleg plaats, waarbij partijen uiteindelijk zonder resultaat uit elkaar zijn gegaan. Wat betreft de bonden is het zo helder als wat: afspraak is afspraak. Dat betekent dat werknemers komend jaar recht hebben op een salarisverhoging van 11,3 procent. De bonden vinden het onacceptabel en niet uit te leggen aan de werknemers dat de werkgever nu terugkrabbelt.

Minimaal prijscompensatie

In de cao is vastgelegd dat de salarisverhoging voor 2023 minimaal het percentage is dat is afgeleid van de CPI (consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022. Die is 11,3 procent en daar zijn de partijen het ook over eens, echter de NFU wil dit niet betalen. De bonden zien geen enkele reden om af te wijken van de afspraak en akkoord te gaan met een voorstel van de NFU, ook gelet op de flinke financiële reserves bij de umc’s. De werkgeversorganisatie kwam gisteravond na een lang overleg met een voorstel dat nog niet eens de helft is van het afgesproken percentage. De bonden overwegen nu naar de rechter te stappen.

Door: Nationale Zorggids