Aanwijzing voor Sofiya Zorg in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft Sofiya Zorg een aanwijzing. Sofiya Zorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding in de regio Den Haag. Die zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. Binnen 3 maanden moet Sofiya Zorg voldoen aan de aanwijzing. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Op 4 oktober bezocht de inspectie Sofiya Zorg. Dit na een eerder bezoek in februari. De inspectie ziet structurele risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zo is onder meer de inhoud van zorgdossiers tegenstrijdig en zijn deze niet compleet. Daarbij sluit de zorg niet goed aan op de zorgvraag van de cliënten. Ook kan Sofiya Zorg niet laten zien dat de zorgverleners bevoegd- en bekwaam zijn voor de zorg die zij bieden. Zorgverleners geven medicijnen niet altijd op de juiste manier. De afspraken hierover zijn onduidelijk.

Daarbij neemt de bestuurder onvoldoende verantwoordelijkheid voor het aansturen van de organisatie. De bestuurder heeft niet in beeld welke verbeteringen nodig zijn. 

Hoe nu verder?

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de kracht van Sofiya Zorg om zonder ingrijpen van de inspectie de zorg te verbeteren. Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee we een zorgaanbieder verplichten om de zorg te verbeteren. Sofiya Zorg moet zo snel mogelijk, maar op zijn laatst 14 maart 2023 aan de aanwijzing voldoen. 

Door: Nationale Zorggids