Normal_child-vaccination-closeup-2022-01-19-15-59-52-utc-min__1_

Werknemers uit risicogroepen en zorgpersoneel zouden van hun werkgever vaccinatie tegen griep aangeboden moeten krijgen, zo schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan de minister van SZW en de staatssecretaris van VWS. Het gaat om werknemers die door hun werk een hoger risico lopen om zelf besmet te raken of om anderen te besmetten. Dit meldt de Gezondheidsraad.

Voor de meeste mensen is het hebben van griep niet ernstig, maar bij mensen uit risicogroepen kan griep wel ernstig verlopen. Zij krijgen via het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) vaccinatie tegen griep aangeboden. Ook zijn er volgens de Gezondheidsraad groepen werknemers die van hun werkgever griepvaccinatie aangeboden zouden moeten krijgen, of ter bescherming van henzelf, of ter bescherming van de mensen met wie ze in contact komen. 

Zorgpersoneel

Zorgpersoneel dat direct contact heeft met patiënten loopt een groter risico om griep te krijgen. Ook blijkt dat besmet personeel het griepvirus kan overdragen aan (kwetsbare) patiënten. Wat betreft de raad is vaccinatie dan ook niet alleen aanbevolen ter bescherming van het zorgpersoneel zelf, maar vooral ter bescherming van anderen. 
 
Ook werknemers die in een kleine ruimte vaak nauw contact hebben met anderen, zoals in het onderwijs, het openbaar vervoer en de kinderopvang, komen volgens hen in aanmerking voor griepvaccinatie. Dat is dan vooral ter bescherming van henzelf, maar ook bij bijvoorbeeld chauffeurs die kwetsbare personen vervoeren of kappers in verpleeghuizen ter bescherming van de mensen voor wie ze zorgen. 
 
Er zijn ook mensen die door de aard van hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan het griepvirus zelf, bijvoorbeeld laboratoriummedewerkers die betrokken zijn bij de vaccinproductie en medewerkers van diagnostische laboratoria. De Gezondheidsraad adviseert ook deze groep griepvaccinatie aan te bieden, ter bescherming van henzelf. 

Advies

Tot slot sluit de raad zich aan bij het advies van het Deskundigenberaad Zoönosen van het RIVM om werknemers die blootgesteld kunnen worden aan vogelgriep, vaccinatie tegen seizoensgriep aan te bieden. Dit werkt niet tegen vogelgriep, maar kan wel de kans op het ontstaan van nieuwe virussen beperken.
 
Door: Nationale Zorggids